Övre Kaserngården är en kort gata i Kviberg Göteborg

Övre Kaserngården är en kort gata i Kviberg Göteborg i Kvibergs gamla militära kasernområde. Övre Kaserngården går som en loop genom hela kasernområdet som på senare år även fått viss nybyggnation och nyare företeelser i området som Kvibergs marknad.

Papperstryck i Göteborg AB
Papperstryck Övre Kaserngården 10
Övre Kaserngården 10 som gått från det ena och andra till att bli ett eftertryckligt offsettryckeri för här återfinns numera Papperstryck i Göteborg AB

Göteborg Kviberg 741:27 - husnr 24, Kasernvårdsbyggnad K0031.009 i Göteborgs församling och  Nylöse stift, Västergötland. är ett annan identifikationsgrund för samma byggnad vilken nu anges som: Hantverk och manufaktur - Hantverkslokal.

Flera av papperstrycken kommer från 1800 talets slut och planerna på nya byggnader till ett artelleriregemente i kviberg. något senare behövdes också en Smedja och ett tillhörande kontor vilket på den tiden skrevs: Expedition för hovslagarunderofficeren med tillhörande smedja. Året var då 1931

Byggnaden är ett byggnadsminne liksom flera av fastigheterna i närområdet. 

Övre KaserngårdenÖvre Kaserngården går genom Kvibergs kasernområde vilket i grunden är byggt som en sluten borg med tornen i väster och öster som en naturlig hörnavslutning. Kanslibyggnaden är markerad gentemot omkringliggande byggnader som områdets naturliga mittnav där de beslutsfattande funktionerna befann sig. Tinnar, torn och sköldar är återkommande inslag i miljön. Området är uppdelat i nedre, övre och bakre kaserngården. På den nedre kaserngården ligger Kanslibyggnaden med sina flyglar. Genom ett trapparrangemang med två sidoramper kommer man upp till den övre kaserngården. Uppfarten har murar av naturhuggen sten och ovanpå står konformade huggna stenar på rad som binds samman med en rund metallstång. Längst ner avslutas muren och räcket med en större sten med sköldar i relief och en pyramid av svarta kanonkulor.

På den övre kaserngården ligger Exercishuset med matinrättningen mitt emot. Längst bak som en avslutning på området ligger ridhuset. På den bakre kaserngården ligger de tre divisionsstallarna placerade på parallellt intill varandra.

Men visst är det i fronten man tänker och planerar eller åtminstonde i frontalloberna, så det är därför kanske heller inte så konstigt att se på gamla papperstryck hur man planerade för hur det skulle bli en gång i tiden redan 1895 - 1931 för visst behövdes det någon som tillverkade och lagade skorna åt artilleri regementet. Så här såg planerna ut på en liten skomakare byggnad vilket då hade sin ursprungliga betydelse att maka skor dvs att tillverka skor.
Ganska likt planerna blev det till slut ändå
Och på andra gamla papperstryck kan vi ser hur de andra byggnadernas ståtliga ritningar togo sin form och praktiska bäring i tiden.
Gamla Historiska Papperstryck med förslag kring ett nytt garnison för Kungliga Göta artilleriregemente


Papperstryck Kviberg Göteborg  Tack till Tryckeri Göteborg Papperstryck   '

Populära inlägg i den här bloggen